Nieuws

Aanhoudende krapte op de woningmarkt!


In het 3e kwartaal van 2019 zijn er in Nederland evenveel bestaande koopwoningen verkocht dan in het jaar ervoor. De huidige woningmarkt is voor een groot deel afhankelijk van wat huishoudens te koop zetten. Het is daarom zorgelijk dat afgelopen kwartaal 5% minder bestaande koopwoningen in Nederland op de markt zijn gezet. Dat geldt deels ook voor nieuwbouw.
 
Hoewel het aantal nieuwbouwwoningen dat in Nederland te koop is gezet vergelijkbaar is met eerdere kwartalen, laten de statistieken van de NVM zien dat er minder nieuwbouwwoningen verkocht zijn als gevolg van de hoge prijzen. Dagelijks krijgt de NVM vragen van consumenten over de betaalbaarheid van woningen. Aan de ene kant maakt de huidige lage rente dit een uitstekend moment om te kopen. Aan de andere kant kunnen steeds minder mensen instappen op de woningmarkt. Voor een gemiddelde woning heb je tegenwoordig een bovengemiddeld salaris nodig. Wanneer je doorstroomt en een nieuwe hypotheek tegen een lagere rente afsluit, kun je veelal een grotere woning kopen tegen lagere hypotheeklasten. Wanneer je echter een starter bent, blijft het lastig om de kosten die horen bij de aanschaf en de aankleding van het huis op te kunnen brengen. Ook is het aanbod lang niet toereikend en de schaarste drijft de prijzen verder omhoog. Door het hoge prijsniveau blijven ook nieuwbouwwoningen langer in verkoop staan.
 
Nieuwe woningen zijn per definitie duurzamer dan oudere woningen. Het gebrek aan passend aanbod zorgt er daarnaast voor dat potentiële kopers langer in de bestaande woningen blijven zitten, die dus niet verbouwd en verduurzaamd worden. Als de nieuwbouw-impasse lang duurt, komt de hele woningmarkt piepend en krakend tot stilstand.
 
Naar schatting worden er op jaarbasis in Nederland zo’n 200.000 woningen verkocht. Dat lijkt een mooi aantal, maar gezien de lage rentestanden presteert de woningmarkt niet zo goed als dat het zou kunnen. In het verleden heeft de NVM meer verkopen gezien. Er wordt nu minder in de verkoop gezet en dus wordt er minder verkocht. Dat zorgt voor schaarste en dat kan ook de reden zijn voor de prijsstijging van 7,2% ten opzichte van het 3e kwartaal van vorig jaar.
 
Jongeren willen over het algemeen wel verduurzamingsmaatregelen doorvoeren, maar hebben er doorgaans het geld niet voor én bovendien is nu nog vaak onduidelijk hoe de (regionale) warmte of energievoorziening in de toekomst wordt ingericht en welke maatregelen consumenten voor hun eigen woning moeten nemen. Hier ligt een rol voor de regionale vastgoedregisseur, waar de NVM al eerder voor pleitte. De vastgoedregisseur moet op provinciaal niveau de regie nemen zodat de verschillende partijen op elkaar afgestemde keuzes kunnen maken, zodat ze elkaar aanvullen en niet haaks op elkaar staan. Ook moet hij of zij meedenken over fiscale aanpassingen voor het betaalbaar maken van duurzaam wonen. Daarbij moet hij of zij dan ook kritisch kijken naar het gemeentelijke grondprijzenbeleid. Gemeenten maken winst op de grond, waarmee ze vervolgens de begroting voeden en dat is natuurlijk goed. Echter, wanneer de grond zo duur wordt dat de woningen niet meer verkocht worden, dan droogt deze inkomstenbron langzaam op. Het is daarom ook essentieel dat de woningbouw aangejaagd wordt, op de juiste locaties en voor de juiste prijs.

De cijfers
In de Gemeente Den Haag zijn er in het 3e kwartaal 2019 8,8% minder woningen (1.047 woningen) verkocht t.o.v. het 3e kwartaal 2018. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 15,2% minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 3e kwartaal 2019 € 323.700,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gestegen met 3,1% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 2,4%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag is in het 3e kwartaal 2019 36 dagen versus 29 t.o.v. een jaar geleden.

Bron: NVM Afdeling Haaglandenbeste-makelaar-denhaag-2018